Benefiční akce 19. 2. 2024

Benefiční akce 19. 2. 2024

Vážení přátelé a příznivci nadačního fondu,

rok se s rokem sešel a v Řitonicích proběhl už druhý ročník benefičního letního koncertu pořádaný v okolí kostela sv. Štěpána na podporu rekonstrukce této historicky mimořádně ceněné kulturní památky. Je pro nás potěšením i radostí konstatovat, že i letošní setkání se mimořádně, navzdory chvilkové nepřízni počasí, vydařilo.

Přišlo nás podpořit 410 platících návštěvníků. V těchto dnech se dokončuje vyúčtování nákladů spojených s organizací koncertu, konečný výtěžek čeká ještě na odečet jediné dosud nefakturované položky od částky 139 216 Kč.

Za krásný zážitek děkujeme všem účinkujícím!

Děkujeme vám všem, kteří jste svou přítomností podpořili dobrou věc!!! Zejména chceme ze srdce poděkovat všem, kteří svým upřímným úsilím a ve svém volném čase pomohli s organizací a hladkým průběhem akce, věnovali čas, svou energii i nemalé finanční prostředky.

Děkujeme za sponzorské dary zaslané na účet našeho nadačního fondu i přinesené fyzicky na místo konání našeho koncertu. Všech příspěvků si nesmírně ceníme a věřte, že budou použity cíleně na další postupné kroky směřující k záchraně národní kulturní památky – kostela sv. Štěpána v Řitonicích.

K našemu dalšímu úsilí nás povzbuzují i spontánně přicházející nabídky aktivní brigádnické pomoci při přípravě dalších akcí od některých obyvatel okolních obcí i nabídky umělců, kteří mají zájem v Řitonicích vystoupit na dalších benefičních akcích.